Restaurants
Post by: 陈冠豪 March 06 2019 1604comment

Fucheng Beef 
Tel: 63623777 
Add: 1 Jinzhai Road 

Buruiqi Restaurant 
Tel: 63656688-4003 
Add: 161 Jinzhai Road. 

Mengdu Restaurant 
Tel: 63639977 63659977 63657799 
Add: 245 Jinzhai Road 

Xiaofeiyang Mutton 
Tel: 63671778 
Add: A Building 1, Hongcheng, Huangshan Road 

Xiaoweiyang Mutton 
Tel: 63622999 
Add: 206 East Wangjiang Road 


Shuyu Shanzhai (Nanqi Restaurant) 
Tel: 63636177 
Add: to the east of No. 3 Hefei Hospital at Wang Jiang Road 

Jinmanlou Dafuhao 
Tel: 62816000 
Add: 18 Meishan Road 

Jinmanlou Jianianhua Seafood 
Tel: 62837799 62837979 
Add: 252 Jinzhai Road 

Sanhe Restaurant 
Tel: 62843588 62844588 
Add: 10 Meishan Road 

Budaoweng Restaurant 
Tel: 62821798 
Add: 5 Meishan Road 

No. 14 Restaurant 
Tel: 62828488 62817488 
Add: 5 Meishan Road 

City Garden Coffee and Restaurant 
Tel: 62218777 62218888-777 
Add: 18 Meishan Road 

Jiujiulong Restaurant 
Tel: 62815868 62817998 
Add: 327 Jinzhai Road 

Jinmanlou Oriental Seafood 
Tel: 62847979 
Add: 389 Jinzhai Road 

Sichuan Restaurant, Dongyi Hotel 
Tel: 62819988(62209988)-6271 
Add: 168 Funan Road 

La Seine Restaurant 
Tel: 62814477 62814488 
Add: 228 Funan Road 

Wencai Restaurant 
Tel: 62231888 -2104 
Add: 28 Yi Min Street 

Budaoweng Restaurant 
Tel: 62674288 
Add: 20 Renmin Lane 

Jiujiulong Mingcheng 
Tel: 62671888 
Add: 203 Tongcheng Road 

Delicious Food Kitchen 
Tel: 62650877 
Add: 29 Yimin Street 

Shangri-La Restaurant 
Tel: 62627008 
Add: 138 Hongxing Road 

Chaotianmen Hotpot 
Tel: 62619168 
Add: 43 Renmin Lane 

Chinese Restaurant, Changjiang Hotel 
Tel: 62661608 62651938-2010 
Add: 262 Mid Changjiang Road 

Jinmanlou Garden 
Tel: 62877777 62872198 
Add: 96 Tongcheng Road 

Fucheng Beef 
Tel: 62652777 
Add: 195 Tong Cheng Road 

Crab Village Restaurant 
Tel: 62651169 
Add: 143 Tong Cheng Road 

Qinxingyuan, Angang Hotel 
Tel: 62288999 -6367 
Add: 273 Wu Hu Road 

Bashurenjia Hotpot 
Tel: 62860077 
Add: 33 Tongcheng Road 

UBC Coffee and Restaurant 
Tel: 62860255 
Add: 239 Wuhu Road 

Shangri-la Central 
Tel: 62645888 
Add: 351 Huaihe Road 

Luzhou Roast Duck 
Tel: 62656810 
Add: 107 Su Zhou Road 

Chen Shazi Crawfish 
Tel: 62619943 
Add: 71 Xuzhou Road 

Hongfu Crawfish 
Tel: 62622788 
Add: 71 Su Zhou Road 

UBC Coffee and Restaurant 
Tel: 62650588 
Add: 93 Shouchun Road 

Holiday Inn Buffet 
Tel: 64291188 
Add: 1104 East Changjiang Road 

Xihu Sapphire 
Tel: 64243588 
Add: to the east of Shengli Square 

Haoxianglai Restaurant 
Tel: 62618288 62616788 
Add: 90 Changjiang Road 

Huaishang Jiujia 
Tel: 62625088 62658551 
Add: 104 M. Changjiang Road 

Wushan First-class Goose 
Tel: 62673702 
Add: 33 Wuwei Road 

Fengbozhuang Restaurant 
Tel: 62657677 
Add: 19 Lihua Lane, M. Changjiang Road 

Rotating Cafeteria, Liangyuan Business Hotel 
Tel: 62198888 -89 
Add: 319 Wuhu Road 

Peace Hotel Buffet 
Tel: 62882619 
Add: 3rd Floor, International Peace Hotel, 383 Huizhou Boulevard 

New York, New York Western Food 
Tel: 62884750 62884789 
Add: 450 Huizhou Boulevard 

Langqiao Brazil Barbecue 
Tel: 62888998 
Add: 456 Huizhou Boulevard 

Sanqianli Korea Barbecue 
Tel: 64650698 
Add: 384 Huizhou Boulevard 

Xinyue Seafood 
Tel: 62618777 62617666 
Add: 528 Huizhou Boulevard 

Jixi Hui Food 
Tel: 62651933 
Add: Chenghuang Miao Back Street 

Jinting Restaurant 
Tel: 62811999 62811666 
Add: 249 Anqing Road 

Sanhe Jiujia General 
Tel: 65669911 65669900 
Add: 238 Rongshida Ave. 

Jinmanlou Seafood 
Tel: 62610077 62630077 
Add: 57 Funan Road 

Fukang Red Rose 
Tel: 62629977 62618067 
Add: 40 Funan Road 

Nanyue Seafood 
Tel: 62651178